İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

KARÇEL, Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak amacımız;

● İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikamızla, işyerimizde çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik koşullarına uygun bir ortamda çalışmalarını sağlamak, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek ve “ÖNCE EMNİYET” prensibi ile kazasız bir işyerine ulaşmak amacıyla;

● İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirecek önlemler almak, çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak, faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirebilecek sistemler geliştirmeyi, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincini tüm çalışanlarımıza kazandırmayı ve geliştirmeyi,

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin ve bilincinin tüm çalışanlarımızda ve faaliyet alanlarında yerleşmesini, gelişmesini, sürekliliğini sağlamak amacı ile gerekli eğitim organizasyonları yapacağımızı,

● İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işverenler / tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirmeyi ve sürdürmeyi,

Çalışanlarımızın katılımıyla risk değerlendirme yapmayı ve kabul edilebilir seviyeye ulaşmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman / uygun teknolojiler kullanmayı ve güvenlik kurallarına eksiksiz bir şekilde uyacağımızı,

● İşçi sağlığı ve güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve bağlı bulunduğumuz tüm tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklerdeki şartlara uyacağımızı,

● İSG politikamızı, KARÇEL A.Ş. adına çalışan tüm kişilere duyurup, topluma ve ilgili tüm kuruluşlara her zaman açık tutacağımızı,

                                                            Taahhüt ederiz.