Çevre Politikamız

KARÇEL A.Ş. olarak amacımız;
Çelik konstrüksiyon sektöründe, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, sürekli gelişime inanan, ürün ve hizmetlerinde kaliteye öncelik veren, teknoloji ve kalite bakımından öncü şirketlerden biri olarak;

  • Çevre kirliliğine yol açan etkileri azaltmayı, mümkünse ortadan kaldırmayı, dünyamızın kısıtlı kaynaklarını verimli olarak kullanmayı, iklim değişikliklerinin azaltılması için önlemlerin planlanması ve uygulanmasını, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması, çevre konularında sorumlulukların bilincinde olmayı , sürdürebilirlik mekanizmalarını azami şekilde takip etmeyi,
  • Yasal veya diğer şartlar dahil tüm uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı,
  • Enerji ve doğal kaynakları verimli olarak kullanmayı sağlamayı,
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmayı, etkin bir şekilde uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı, çevresel duyarlılığı artırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi,
  • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak ve ya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı,
  • Amaç, hedef ve süreçler koyarak çevre performansı konularını sürekli olarak iyileştirmeyi,
  • Acil durum risklerini azaltmayı ve acil durumlara hazır olmayı,
  • “Çevre performansımızı sürekli iyileştirmek için’’ bu kurallara tüm çalışanlarımızla birlikte uymayı,

                                                                       Taahhüt ederiz.