Mimag A.ş.

Proje Adı Proje Tonajı Yıl
İsdemir 4 No.lu Y.F. Ham Malzeme Besleme Hattı 2.580 2008