Kvkk

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu:

Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. [ Kardemir Sahası içi Karçel Binası 78170 Karabük ]


Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Karçel”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni’ ni hazırladık.

 • Çalışan Adayları
 • Stajyer Adayları
 • Tedarikçi Yetkilileri
 • Tedarikçi Çalışanları
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişiler
 • Ziyaretçiler

 • Çalışan Adayları

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad,
 • Soyad
 • T.C. kimlik numarası
 • Cinsiyet
 • Medeni Durum
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri
 • Uyruk
 • Ehliyet Bilgisi
 • Sigorta sicil numarası
 • Baba adı
 • Nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe
 • İmza
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
  İşlenen Kişisel Veriler
 • İletişim adresi,
 • Sabit hat numarası
 • Cep telefonu numarası
 • E-posta adresi
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Askerlik durum bilgisi
 • Eğitim geçmişi ve detayları
 • Çalışma geçmişi ve detayları
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Yabancı Dil Bilgisi
 • Bilgisayar Kullanım Bilgisi,
 • Sertifikalar
 • Özel Eğitimler
 • Kullanılan Makine/Cihaz/Alet Bilgisi
 • Gidilen Kurs Bilgisi
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad
 • Soy ad
 • Adres
 • Telefon Numarası
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad
 • Soy ad
 • Meslek
 • İş Adresi
 • Yaş
 • Eğitim Durumu
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Kan Grubu
 • Geçirilen Önemli Hastalıklar
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Stajyer Adayları

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad,
 • Soyad
 • T.C. kimlik numarası
 • Cinsiyet
 • Medeni Durum
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri
 • Uyruk
 • Anne Adı
 • Baba adı
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • İletişim adresi,
 • Sabit hat numarası
 • Cep telefonu numarası
 • E-posta adresi
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Askerlik durum bilgisi
 • Okul adı /numarası/sınıf/şube/ alan/dal
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Yabancı Dil Bilgisi
 • Bilgisayar Kullanım Bilgisi,
 • Sertifikalar
 • Özel Eğitimler
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad
 • Soy ad
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad
 • Soy ad
 • Yakınlık Derecesi
 • İkametgah Adresi
 • Ev Telefonu Numarası
 • Cep Telefonu Numarası
 • Elektronik posta Adresi
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Tedarikçi Yetkilileri

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad,
 • Soyad
 • İmza
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • İş Yeri adresi
 • İş Yeri Adı/Unvanı
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Kamera Kayıtları
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Tedarikçi Çalışanları

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad
 • Soy ad
 • İmza
 • Araç Plaka Bilgisi
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Cep Telefonu Numarası
 • E-Posta Adresi
 • İş Yeri Adresi/Unvanı
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Görev
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Kamera Kayıtları
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Ürün veya Hizmet Alan Kişiler

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad
 • Soy ad
 • İmza
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Telefonu Numarası
 • E-Posta Adresi
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Görev
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  Ziyaretçiler

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad
 • Soy ad
 • T.C. / Yabancı Kimlik Numarası
 • Araç Plaka Bilgisi
 • Ehliyet Numarası
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Cep Telefonu Numarası
 • Firma İsmi/Unvanı
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • Ziyaret edilen Ad Soy ad,
 • Ziyaret zamanı/süresi
 • Ziyaret tarihi
 • Ziyaret nedeni
 • Araç giriş izni
 • Kamera Kayıtları
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
  İşlenen Kişisel Veriler
 • IP adres bilgisi
 • Kullanıma başlama ve bitiş zamanı
 • MAC adresi
 • Hedef IP adresi
 • Port bilgisi
 • Kişisel Veri İşleme Amaçları
  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

  Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

  Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
  • Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılır.
  • Kişisel verileriniz, aramızdaki iş sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (örneğin; sağlık verilerinizin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyeri hekimimiz ile paylaşılması vb.) verileri işleyen üçüncü kişiler ile paylaşılacaktır.
  • Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.
  • Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında iş birliği yaptığımız iş ortaklarımız ile iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla paylaşılabilir.
  • Kişisel verileriniz, Karçel ve Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bağlı olduğu iktisadi işletmelerin faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi doğrultusunda, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla topluluk şirketleriyle paylaşılabilir.
  Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?
 • Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
 • Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?
  Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:
  • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak sözleşmenin ifasından veya bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.
  • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
  • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
  • Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
  Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
   KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,
  • haklarına sahipsiniz.
  Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
  Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak,
  • Islak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile Öğlebeli Mah. Ankara Karabük Bulvarı no:2 Merkez/Karabük adresine göndererek,
  • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye bizzat başvurarak,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle karcelas@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
  • Başvuru sahibince mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurmak suretiyle kvkk@karcel.com.tr adresine e-posta göndererek,
  • Karçel’e iletebilirsiniz.

  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

  İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
  Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.