İnsan Kaynakları Politikası

  İnsan kaynakları politikamız, şirketimizin her biriminde uyumla çalışabilen alanında tecrübeli, kendini iyi yetiştirmiş yetenekli personeli istihdam etmektedir.

Şirketimizde;

  • Görev sorumluluğu ve bilinciyle çözüm üreten,
  • Sorumluluk alan ve sorumluluklarını yerine getiren,
  • Birlikte çalışmayı seven kişiler çalışan profilimizi oluşturmaktır.

İnsan kaynakları temel ilkelerimiz;

  • İşgücü gereksinimlerini göz önünde tutarak gerekli sayıda personel istihdam etmek,
  • Personelin performansını izleyerek verimle çalıştırılmasını sağlamak,
  • Çalışanların bireysel gelişimlerine de katkı sağlamak,
  • Personelin kendi alanlarıyla ilgili gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak,
  • Çalışanlar arasında haberleşmeyi ve iletişimi etkin hale getirmek,
  • Yöneticileri ile birlikte personelin çalışma motivasyonuna katkı sağlayacak iş ortamı yaratmak,
  • Çalışanların dünya standartlarına uygun, iş sağlığı ve güvenliğinin en üst seviyede olduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamak.