İnsan Kaynakları

Kişisel Bilgiler
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri
Staj Yapmak İstediğiniz Bölüm
“Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla işbu Staj Başvuru Formu aracılığıyla topladığımız kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde; staj alım, değerlendirme, iletişim, yerleştirme ve insan kaynakları faaliyetleri amaçlarıyla sınırlı olarak iş sözleşmesinin kurulması kapsamında işlenecektir. Bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, 12 ay boyunca veri tabanımızda saklanacaktır. Detaylı bilgi için, kişisel verilerin korunması ile ilgili Stajyer Adayı Aydınlatma Metni’ne https://www.karcel.com.tr/kvkk.html adresinden ulaşabilir, KVKK’nın 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi https://www.karcel.com.tr/kvkk.html adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu ile belirlenen usullere uyarak tarafımıza iletebilirsiniz.”